De A-klas

Het begin van de puberteit bij uw pup is afhankelijk van zijn ras en zijn grootte. Bij de kleine rassen begint de puberteit vanaf vijf maanden in vergelijking met de grote rassen begint de puberteit vanaf negen maanden of zelfs twaalf maanden.

De puppy begint er als een volwassen hond uit te zien, toch is hij nog volop een puppy. Tijdens deze periode dient u verder te bouwen op de vaardigheden die uw puppy heeft aangeleerd in de puppyklas. In de A-klas komen de pups vanaf 6 maanden alsook de beginnende honden, ouder dan 6 maanden.

In deze klas komen onder andere de volgende oefeningen aan bod:

  • Aangelijnde volgoefeningen
  • De houdingen (zit – lig – staan)
  • Wendingen (keren – linksom – rechtsom)
  • Blijven liggen
  • Voedsel weigeren
  • oproepen
  • apporteren
  • ect…

Lestijden: 
woensdag van 19.30u tot 20.30u
zondag van 10.30u tot 11.30u

Hondenschool Rijmenam