Lidgeld

Het lidgeld wordt betaald bij de inschrijving als lid van Hondenschool Adler Dogs vzw en daarna, ten laatste, op de jaarlijkse vervaldag.

Het lidgeld is verplicht per geleider (niet per hond) en bedraagt €60 per jaar (incl. verzekering).

Het lidgeld geeft recht op een individueel lidmaatschap, bevestigd door een lidkaart van de hondenschool. Enkel de persoon vermeld op de lidkaart mag aan de lessen deelnemen.

Verschillende personen, die afwisselend met dezelfde hond willen les volgen, moeten bijkomend elk individueel lidgeld betalen.

Indien een geleider met twee of meerdere honden wil deelnemen aan de lessen, wordt er een toeslag van €20 per extra hond gevraagd.

Steunende leden betalen €20 en zijn niet verzekerd.

Hondenschool Rijmenam