Nieuw huishoudelijk reglement

Naar aanleiding van het omzetten van onze hondenschool van feitelijke vereniging naar een vereniging zonder winstoogmerk , werd het huishoudelijk reglement van onze hondenschool herschreven. Het nieuwe huishoudelijk reglement is terug te vinden op onze website.